Nieuw bestuur en plan voor de toekomst.

Zondag 27 januari 2019 vond in het MEC Staf Versluys de nieuwjaarsreceptie plaats ven Neutraal Bredene.

Voorzitter Dirk Cattoir schetste het voorbije startjaar van  de Bredense politieke burgerpartij.  Als beginnende burgerpartij behaalde we met 3,6% van de stemmen een zeer goed resultaat.

In december 2018 namen de voorzitter Dirk Cattoir en de ondervoorzitter Monika Van Brussel afscheid als onafhankelijk gemeenteraadslid een taak die ze zes jaar lang met 100% inzet hebben volbracht.

Dirk en Monika, blijven wel actief de  gemeenteraad volgen en zullen iedere gemeenteraad hun zegje doen tijdens het vragenkwartiertje dat de gemeenteraad vooraf gaat.

Neutraal Bredene zit ook niet stil en er zijn werkgroepen actief die verschillende projecten uit het verkiezingsprogramma aan het uitwerken zin. Niet overhaast maar wel degelijk uitgewerkt en onderbouwd.

Neutraal Bredene wil ook de jongere zoveel mogelijk betrekken bij  de gemeentepolitiek en start met Jong Neutraal. Lisa- Maria is alvast een zeer gemotiveerde jong  Neutraal verantwoordelijke. Zij zit vol enthousiasme om dingen voor de jeugd te organiseren en uiteraard zal het niet lang duren en Lisa-Maria is een naam die niet meer weg te denken zal zijn binnen de jeugd van Bredene.

Tijdens de nieuwjaarsreceptie werd ook het nieuwe bestuur van Neutraal Bredene voorgesteld :

Dirk Cattoir blijft de voorzitter en Monika Van Brussel blijft ondervoorzitter. Onze secretaris Marcia Barco  neemt ook de organisatie van activiteiten  voor haar rekening. Mieke Devisscher gaat zich ontfermen over de financiën van de partij en Marc Schepens wordt verantwoordelijke voor de ledenadministratie. Als nieuw bestuurslid verwelkomen we Ute Thiele. Tot slot gaan we de komende jaren ook in zetten op de jeugd van Bredene en zal Lisa-Maria Jong Neutraal in goede banen leiden.

Zoals je merkt blijven we bij Neutraal Bredene niet bij de pakken zitten en gaan we volop werken aan een Bredene voor iedere Bredenaar. Dit met en kritische maar positieve democratische inslag.

Op de foto van links naar rechts : Voorzitter:  Dirk Cattoir, Jong Neutraal: Lisa-Maria Schepens, Secretaris, activiteiten verantwoordelijke: Marcia Barco, Ledenadministratie: Marc Schepens, Penningmeester: Mieke Devisscher, Ondervoorzitter: Monika Van Brussel, Bestuurslid: Ute Thiele

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *