Lisa-Maria van Jong Neutraal

Beste jongeren

Neutraal wil zich ook graag tot de jeugd in Bredene richten, ik ben blij dat ik hierin het voortouw mag nemen en wil graag even toelichten wat de bedoeling hiervan is. In eerste instantie wil ik werken aan grotere naamsbekendheid van Neutraal bij de Bredense jeugd, ik wil hen hierbij tevens uitnodigen om samen met mij te werken aan volgende punten:

Dat in Bredene diverse evenementen doorgaan, daar twijfel ik niet aan. Toch evenementen specifiek naar de jeugd gericht, naar mensen van mijn generatie, laat ons eerlijk zijn, daar is toch een gebrek aan. Daarom wil ik heel graag met gelijkgestemde jonge mensen een werkgroep oprichten die zich inzet voor activiteiten naar de Bredense jeugd toe.

Wat kunnen dergelijke activiteiten zijn? Bijvoorbeeld een namiddag streetdance, en dat hoeft niet altijd in het toeristisch gedeelte van Bredene te zijn, ik wil tezelfdertijd van de gelegenheid gebruik maken om het gedeelte “Sas” weer een beetje tot leven te wekken.  Geef toe, een groot deel van onze jeugd heeft z’n thuis op “het Sas”, maar zijn verplicht hun plezier te gaan zoeken in Oostende, wat niet altijd even veilig is.  Dus, wat mij betreft, bijvoorbeeld een streetdance namiddag op het Plovie plein kan vele mensen blij maken. Zeker de jongeren.

Ik zei het net al, velen zoeken hun plaats of heil/thuis in Oostende, uit noodzaak. Daarom pleit ik eveneens voor een jeugdcafé op het Sas, dit onder beperkt toezicht van een paar vlotte jongdenkende volwassenen. Moet ik jullie overtuigen van het feit dat ik daar ook graag m’n handen voor uit de mouwen wil steken? Ik denk het niet hé.

En eens het café er is moet het mogelijk zijn om daar iemand te hebben die jongeren met eender welk probleem kan helpen of zeker de weg te tonen naar degelijke hulp. Of iemand die gewoon eens luistert naar waar jonge mensen mee struggelen.

Momenteel sta ik als jeugdig Neutraaltje nog een beetje alleen, mag ik hopen dat mijn oproep niet in dovemansoren valt? Want door samen te werken, worden we sterker in ‘Sas’. Want kijk eens om je heen.. Als men het vergelijkt van vroeger dan nu is er veel verschil. Vroeger waren er veel mensen die elkaar helpen ook al ken men elkaar niet. Maar tegenover nu moet men zulke mensen zoeken. Daarom help ik. Ik vind het belangrijk om mensen te helpen in welke situatie ze ook zitten, wie ze ook zijn, wat ze ook hebben. Helpen is iets moois en maakt jou zelf en al de anderen mensen ook blij. Daarom zoek ik zulke positieve, motiverende, en helpende jongeren die willen meehelpen om onze rechten terug te zetten in ‘Sas’ en ook om te tonen aan andere mensen, dat niet jongeren alleen maar aan hun eigen denken. Nee, dat we tonen dat we ook anderen kunnen helpen, dat we ze tonen dat we ook aan anderen denken.

Ik zou heel graag andere jonge mensen welkom heten bij Neutraal en samen met hen deze plannen verwezenlijken.

Dank jullie wel om te luisteren,

Lisa Maria.

Wil je net als Lisa-Maria dat de jongeren in Bredene meer aandacht verdienen of wil je gewoon wat meer info over Jong Neutraal mail dan even naar neutraalbredene@gmail.com en al je vragen zullen beantwoord worden door Lisa-Maria.

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *