Benefiet voor Kansarme

Op zaterdag 8 december 2018 organseert Vzw Bitna een startbenefiet. De VZW Bitna is een recent opgerichte vzw ten behoeve van hulp allerlei aan mensen in kansarmoede.

Lees verder onder de foto

‘Bitna (Basic Is The New Age) vzw wil een beeldvormend, inspirerend platform zijn voor alle lagen van de bevolking, waarbij het mensen wil helpen om deze die het nodig hebben een beter leven te helpen geven. Hiervoor kan de vzw verschillende modaliteiten aanbieden.
We kunnen ons leven in balans houden door terug te keren naar de essentie en door de waarden en normen waarmee we opgroeiden terug een plaats te geven.
Bitna vzw kan via haar hulpplatform de hand reiken aan vooral de minder bedeelden om hun leven terug te ordenen.
Via haar website kan kennis worden gemaakt met de diversiteit van de acties (via tabblad ‘Activiteitenagenda’).

Door het samenwerken met gelijkaardige projecten willen wij mensen helpen zich terug goed te voelen, door mensen die zich in nood bevinden, zich bewust te maken van wat er allemaal in de maatschappij bestaat, om hen alzo te helpen vlugger uit de problemen te geraken.
Door minderbedeelden betaalbare modaliteiten aan te reiken, wordt de mogelijkheid gecreëerd hen ook van de kleine dingen des levens te laten genieten.
Door de aanwezigheid op internet en op sociale media, trachten wij vele lagen van de bevolking te bereiken.

We fungeren als adviserende partij voor de minderbedeelden, we organiseren workshops allerhande, lezingen, uitstappen via Vakantieparticipatie, debatavonden/activiteiten waarvan de opbrengsten ten goede komen van de werking van de vzw, sessies door middel van paardenbeleving met als doel ‘innerlijke kracht en rust’ aan sociaal tarief, bedeling van kledij, speelgoed, droge voeding, huisraad, enz… die via donaties binnenkomen,…
In de mate dat er materiaal binnenkomt uit donaties, wordt dit gratis verdeeld onder de doelgroep.
De financiële middelen die verworven worden worden niet verdeeld in speciën, maar gebruikt om goederen aan te kopen die niet verkregen worden via donaties.
Hiertoe wordt het systeem van een lidkaart gebruikt.. Deze kost 5 € per jaar.
De verdeling gebeurt via 4 ophaalpunten: Bredene, De Haan, Eernegem en Wevelgem. De goederen die niet kosteloos kunnen afgehaald worden op een van de verdeelpunten, kunnen, mits betaling van verzendkosten, opgestuurd worden.

Er wordt vooral gemikt op mensen met een laag inkomen, personen die in schuldbemiddeling zitten of iedereen die het niet breed heeft en een duwtje in de rug kan gebruiken..’

Add a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *